CST – GmbH is een systeemontwikkelaar onder andere voor de kunststofprofielen-industrie

Zo kunnen zij o.a. stijlverbinders en geklemde glasopvulplaatjes aanbieden voor de diverse voorkomende systemen.